Μουσειοσκευή

Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο: 19ος-20ος αιώνας

Το μουσείο ταξιδεύει στα σχολεία με μία μουσειοσκευή!

Εξερευνώντας το περιεχόμενο της μουσειοσκευής τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τα μάτια των περιηγητών και των ταξιδιωτών ζωγράφων που επισκέπτονταν το νησί και έβρισκαν έμπνευση στα τοπία, τα μνημεία και τους ανθρώπους του.

Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου έγκειται στο γεγονός ότι μεταφέρει ένα μέρος του μουσείου στον σχολικό χώρο και αφορά τόσο τα παιδιά που φοιτούν σε απομακρυσμένα σχολεία, όσο και τα παιδιά πού πρόκειται να επισκεφθούν ή έχουν ήδη επισκεφθεί το μουσείο.

*Η μουσειοσκευή μπορεί να δανειστεί στο σχολείο για χρονική περίοδο 2 εβδομάδων και είναι δωρεάν.

*Η μουσειοσκευή Ταξιδιώτες Ζωγράφοι στην Κύπρο 19ος – 20ος αιώνας έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ