Στην αποστολή και τις προσπάθειες του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) συνδράμει ενεργά το «Active Citizens Fund», ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας καθώς και στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, των δημοκρατικών διαδικασιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στήριξη αυτή επιτρέπει την οργάνωση πολυάριθμων δραστηριοτήτων και σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία ενισχύουν τη διακοινοτική συνεργασία και τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ παράλληλα προωθούν και συντηρούν ένα κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού. Επιπλέον, η στήριξη του ταμείου είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των απαραίτητων υποδομών που επιτρέπουν στο Κέντρο να αυξήσει την οικονομική του αυτονομία και να διασφαλίσει την ενεργειακή του βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, είμαστε ευγνώμονες στο «Active Citizens Fund» για τη στήριξη στην απόκτηση ενός ηλιακού συστήματος που θα μειώσει σημαντικά τα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για τη στήριξη όσον αφορά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του μουσείου σε μια προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο την ενίσχυση της προβολής του μουσείου στο διαδίκτυο και την αλληλεπίδραση με ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών. Πληθώρα εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων υλοποιήθηκαν με την στήριξη του Active Citizens Fund.

Active-citizens-fund@4x.png

Εκδηλώσεις: