Το CVAR

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), βρίσκεται στην οδό Ερμού, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014. Το CVAR φιλοξενεί την ιδιωτική συλλογή των Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, η οποία περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, ενδυμασίες και ενθυμήματα, όλα σχετικά με την Κύπρο και τις γειτονικές της χώρες.

Το ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται από το 1999, διοργανώνοντας διάφορα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα και προωθώντας παράλληλα την έρευνα. Το 2014, το Ίδρυμα λειτούργησε το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), στην οδό Ερμού 285, στην καρδιά της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Η ομάδα του CVAR

Μάθετε περισσότερα για την ομάδα του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR).

Χορηγοί -Υποστηρικτές

Η λειτουργία του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη, βοήθεια και ενθάρρυνση από διάφορους Οργανισμούς και Προγράμματα.

Βραβεία

Το CVAR έχει λάβει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.

Στηρίζω το μουσείο

Στηρίξτε το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να έχουμε την υποστήριξη σας.