14 Οκτ 2021

Snippet No. 3

During the 19th century, Famagusta was a city prison. Nobody, neither Muslims or Christians was allowed into it.

Διαβάστε περισσότερα

14 Οκτ 2021

Snippet No. 2

Let's think about the people who visited Cyprus through the centuries... Some of them thought that Cypriot women were of …

Διαβάστε περισσότερα

14 Οκτ 2021

Snippet No. 1

The Centre of Visual Arts and Research is starting a new series of presentations from its collections.

Διαβάστε περισσότερα