What I Saw

17 Eki 2022

BAŞRAHİP BENEDICT. Tarih, Gesta Regis Henrici II. ve Ricardi I. başlığı altında, 1177'den 1193'teki ölümüne kadar Peterborough Başrahibi Benedict’e atfedilmiştir.

BAŞRAHİP BENEDICT. Tarih, Gesta Regis Henrici II. ve Ricardi I. başlığı altında, 1177'den 1193'teki ölümüne kadar Peterborough Başrahibi Benedict’e atfedilmiştir.

Aynı gün (6 Mayısta) Navarre Kralı'nın kızı ve İngiltere Kralı'nın kız kardeşi olan Sicilya Kraliçesi, Kralın donanmasının eşliğinde Leymosun limanına girdiler. Dağ vadilerindeki çalılıkların arasına dağılmış olan askerlerini etrafına toplayan İmparator, aynı gece kampını Leymosun kentinden yaklaşık beş mil uzaklıktaki bir nehrin kıyısına kurdu ve yemin ederek yarın İngiltere kralıyla savaşacağını ilan etti. Bu haber gözcüler tarafından Krala ulaştırıldı. Kral gün aydınlanmadan çok önce askerleriyle birlikte savaşa hazırlandı ve sessizce ilerleyerek İmparator'un uyurken bulduğu askerlerinin yanına geldi. Sonrasında, yüksek bir sesle ve dehşet verici bir bağırışla çadırlarına saldırdı. Aniden uykusundan uyanan askerler, ne yapacaklarını ve nereye kaçacaklarını bilmeyen cesetler gibi oluverdiler. İmparator da birkaç adamıyla birlikte çıplak bir halde kaçtı. Arkasında hazinesini, atlarını, zırhlarını, görkemli çadırlarını ve İngiltere Kralı'nın kral ve şehit Edmund'a adadığı, her tarafı altınla işlenmiş imparatorluk sancağını bıraktı.

Ertesi gün Kıbrıs İmparatoru, tüm halkının kendisini terk ettiğini görünce, merhamet dilemek uğruna İngiltere Kralı'na elçiler gönderdi ve bazı koşullarda ateşkes yapmayı teklif etti. Şöyle ki, gemi kazasında ölenlerin cesetlerinden alınan paranın tazminatı olarak İngiltere Kralı'na 20.000 mark altın vermesi ve hayatta kalanlarla birlikte mallarının da teslim edilmesini teklif etti. Ayrıca, Kral orada kaldığı sürece, kendisinin de yüz silahşör ve dört yüz Türk atlısıyla birlikte krala Suriye'ye kadar eşlik etmesini ve orada Tanrı'nın hizmetinde kalmasını buyurdu.

Bununla birlikte, biricik kızını ve tek mirasçısını, istediği kişiyle evlendirilmek üzere Kralın eline ve onunla birlikte imparatorluğuna teslim edecekti. Ayrıca antlaşmaya sadık kalacağına dair bir teminat olarak Krallığının kalelerini de kralın kendisine teslim edecekti.

Daha Fazlasını Keşfedin