Görsel Sanatlar ve Ataştırma Merkezi’nin inşası ve hayata geçirilmesi aralarında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), EEA Norveç Fonu, UNP-ACT Programı, De Minimis Programı gibi kuruluşların da bulunduğu sponsorların finansal desteği, yardımları ve teşvikleri olmadan mümkün olmazadı.

usaidnorway grantsundpde-minimisnicosia municipalitybritish council