SHARE (Ortak Tarih, Sanat, Araştırma ve Eğitim) insiyatifi Costas ve Rita Severis Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve NGO Support Center arasında olulturulmuş bir işbirliğinin ürünüdür. Bu işbirliğinin amacı, görsel ve yaratıcı sanatlar aracılığıyla adanın kültürel mirasının keşfedilmesi için ortak bir zemin oluşturmak ve böylelikle de Kıbrıs’ta barış içinde birlikte yaşayabilme potansiyelini artırmaktır. Söz konusu kuruluşlar SHARE’in, yerli insanlar ve toplumlar, yerli özel sektör işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve önde gelen yerel ve uluslararası akademik kuruluşlar aracılığıyla iki toplumlu faaliyetlerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak örnek bir model olmasını ümid etmektedirler. İşbirliğinin somut bir örneği olarak SHARE insiyatifi, Kıbrıs insanının ortak kültürel mirasını sergileyecek, gelecekte işbirliklerinin kurulması ve Kıbrıs sorununun barışçıl yollarla çözümlenmesi için uzun soluklu bir araç olacaktır.

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için SHARE uzlaşı sağlamaya yönelik faaliyetlerden oluşan bir programın uygulanmasına yardımcı olacak ve Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi’ne (CVAR) katkı yapacak. Bu Merkez Costas & Rita Severis Vakfı’na aittir ve Vakıf tarafından çalıştırılmaktadır. SHARE’in faaliyetlerinin de merkezi olacaktır. CVAR bünyesinde bir kütüphane, resim koleksiyonları, eski kıyafetkler ve Kıbrıs’a ait diğer eşyalar bulunmaktadır . Merkez, Kıbrıslılar’ın çokkültürlü geçmişini anlamalarına ve daha iyi ve çokkültürlü bir gelecek için çalışmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış sergilere, etkinliklere, atölye çalışmalarına ve konuşmalara ev sahipliği yapacak. SHARE, Kıbrıs’ın dört bir yanındaki Kıbrıslılara ulaşabilmek amacıyla Merkezi, partnerlerinin mekan ve koleksiyonlarını kullanacaktır.