Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο 1700-1960

Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο 1700-1960
€ 50,00


+
Title: Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο
Author: Ρίτα Σεβέρη
Publisher: Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη
Place: Λεύκωμα
Year: 2003