Το SHARE αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, στο USAID, στο Σύνδεσμο Τουρκοκύπριων Γυναικών Αποφοίτων Πανεπιστημίων και στο Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre). Το SHARE αποτελεί μια πρωτοβουλία για την εξερεύνηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μέσα από τις εικαστικές τέχνες , στοχεύοντας έτσι να αυξήσει τις προοπτικές για ειρηνική συνύπαρξη στο νησί. Οι εταίροι μέσω του SHARE επιχειρούν να ενθαρρύνουν τις δικοινοτικές εκδηλώσεις μέσον των ατόμων, της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, μη κυβερνητικών οργανισμών, τοπικών και διεθνών ακαδημαικών ιδρυμάτων. Στόχος του SHARE είναι ν΄αναδείξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των κατοίκων του νησιού, να καλλιεργήσει το έδαφος για ειρηνική συμβίωση και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων και ν’ αποτελέσει το έναυσμα για την εντατικοποίηση των δικοινοτικών πρωτοβουλιών και της ειρινικής επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Για την επίτευξη των στόχων του το SHARE συμβάλει στην εφαρμογή ενός προγράμματος με δραστηριότητες συμφιλίωσης και συνεισφέρει στις εργασίες του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). To Κέντρο, κάτω από την διαχείριση του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, λειτουργεί σαν κομβικό σημείο για τις δραστηριότητες του SHARE. Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας με την βιβλιοθήκη του, τη συλλογή πινάκων, τις ενδυμασίες και ενθυμήματα , τις εκθέσεις , εργαστήρια, σεμινάρια , ομιλίες, κινηματογραφικές προβολές, και άλλες δραστηριότητες συμβάλει στην ανάδειξη του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της Κύπρου καθώς και στην επαφή και την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Το SHARE θα χρησιμοποιεί το Κέντρο καθώς και τους χώρους και τις συλλογές των εταίρων του, για να μπορέσει το μήνυμα του να φτάσει σε όλους τους Κύπριους.