Σκοπός του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας είναι να προωθήσει τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα φόρουμ έρευνας, διαλόγου και οργάνωσης εκδηλώσεων μέσα σε ένα πνεύμα συμφιλίωσης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού.

Ειδικότερα, η μόνιμη συλλογή, η λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου και η πρωτοβουλία του προγράμματος SHARE (Μοιραζόμαστε Ιστορία, Τέχνη , Έρευνα και Γνώσεις ) αποσκοπούν στο:

  • να ενθαρρύνουν τους νέους της Κύπρου να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την κοινωνικοπολιτική ιστορία του τόπου τους
  • να καλλιεργήσουν την κατανόηση και το σεβασμό προς την κοινή πολιτιστική κληρονομιά όλων των Κυπρίων
  • να αποτελέσουν ένα πεδίο δράσης για την ειρηνική συνύπαρξη και την επίλυση των αντιπαραθέσεων στην Κύπρο
  • να προωθήσουν τη σημασία των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση των νέων
  • να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν τα έργα, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες ξένων καλλιτεχνών που επισκέφτηκαν το νησί, για την Κύπρο και τους ανθρώπους της.