Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η Europa Nostra διοργανώθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, η 5η Διάσκεψη για τα απειλούμενα πολιτισμικά μνημεία.

Ο στόχος αυτής της διάσκεψης ήταν τριπλός: αφενός, να μοιραστούν τα όσα προέκυψαν από την έναρξη του προγράμματος το 2013 και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για υφιστάμενα συστήματα χρηματοδότησης. Δεύτερον, να γνωστοποιηθούν από τους νικητές των βραβείων της ΕΕ για το Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Europa Nostra, παραδείγματα σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές για τη διάσωση μνημείων που απειλούνται και τρίτον, να δοθεί έμφαση στην περίπτωση της Νεκράς Ζώνης στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, η οποία συμπεριλήφθηκε μεταξύ των επτά πιο απειλούμενων περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς για το 2018. Ως εκ τούτου, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία, σε μια χώρα που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και που έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις.

Το κύριο μέρος του Συνεδρίου έλαβε χώρα στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας, νικητή του Grand Prix του Βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europa Nostra 2017 για την Πολιτιστική Κληρονομιά..

 Για περισσότερες πληροφορίες http://bit.ly/2NrL5LK