Η λειτουργία του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη, βοήθεια και ενθάρρυνση από Οργανισμούς και Προγράμματα όπως το USAID, το EEA Norway Fund , το UNDP-ACT, το De Minimis.

usaidnorway grantsundpde-minimisnicosia municipalitybritish council