Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020...

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020...

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020...

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας ταξιδεύει στα σχολεία με μία μουσειοσκευή...